Kajakk

Inn i Naturen tilbyr havkajakkurs i henhold til kursstigen i Norges Padleforbund (NPF).

Priser kommer!

I kursstigen til NPF finnes ikke egne rullekurs. Inn i Naturen holder rullekurs tilrettelagt for deg/ dere.

Jeg er også kvalifisert til å holde disse kursene spesielt tilrettelagt for ungdom i aldersgruppen 12 – 19 år.

Nærhet til naturelementene gjør kajakk og kano unike. Padling kan åpne for opplevelser som ellers er vanskelig tilgjengelige. I tillegg til naturopplevelser har jeg egenerfaring med at mulighetene for mestringsopplevelser gjennom padling nærmest står i en uendelig kø.

Jeg opplever at utvikling av teknikk, sikkerhet og padleglede henger tett sammen.

Hva har jeg gjort? Jeg har gått på kurs og fått viktige impulser fra andre. Disse impulsene har jeg tatt med meg videre og blandet med det jeg hadde fra før. Denne utviklingsprosessen ser jeg på som endeløs i positiv forstand.

Som musiker vet jeg hvor viktig det er å trene grunnteknikk. Det samme gjelder padling. Grunntrening som bratsjist kan være å stryke på løse strenger. Det samme gjør jeg i kano og kajakk. Jeg finner stille vann og stryker på løse strenger. Fra løse strenger legger jeg til element etter element i en opplevelse av lek og stillhet.

I dette ligger noe av pedagogikken jeg anvender på mine kurs.

Velkommen, jeg deler gjerne med deg!

 

kajakkkajakk3kajakk2