Kano

Inn i Naturen tilbyr kanokurs i henhold til kursstigen i Norges Padleforbund.

Priser kommer!

Kanoen opplever jeg som en fantastisk farkost. Padlegleden har for min del blitt større etterhvert som jeg har utviklet teknikk og forståelse for hva kanoen kan by på av muligheter for opplevelser, alene eller sammen med andre.

Jeg opplever at utvikling av teknikk, sikkerhet og padleglede henger tett sammen.

Hva har jeg gjort? Jeg har gått på kurs og fått viktige impulser fra andre. Disse impulsene har jeg tatt med meg videre og blandet med det jeg hadde fra før. Denne utviklingsprosessen ser jeg på som endeløs i positiv forstand.

Som musiker vet jeg hvor viktig det er å trene grunnteknikk. Det samme gjelder padling. Grunntrening som bratsjist kan være å stryke på løse strenger. Det samme gjør jeg i kano og kajakk. Jeg finner stille vann og stryker på løse strenger. Fra løse strenger legger jeg til element etter element i en opplevelse av lek og stillhet.

I dette ligger noe av pedagogikken jeg anvender på mine kurs.

Velkommen, jeg deler gjerne med deg!

 

kanokano2

kano1