Veiledning

Inn i Naturen tilbyr veiledning til enkeltmennesker og grupper. Jeg kommer dit dere er og tilrettelegger individuelt.

Livsstilsveiledning
Motiverende samtaler om helseadferd, med veisøker aktivt i sentrum. Min oppgave som veileder er å utforske ambivalens og hjelpe veisøkeren et skritt videre. Målet med samtalen er å styrke egen tro på mestring og motivasjon for endring.

Aktuelle temaer som berører dette feltet kan være fysisk aktivitet, vektproblematikk, røyking, rus og andre avhengighetsmønstre.

Veiledning
Temaer som berører arbeidsmiljø, relasjonelle problemer, konflikter og vanskelige valg.

Priser individuell veiledning kr 650.- pr. time.

Priser gruppeveiledning kr 850,- pr.time.

Statens satser for kjøregodtgjørelse kan tilkomme.

Ta kontakt for tilbud på større folkehelseprosjekter tilrettelagt for din arbeidsplass.

 

veiledning

hostveiledning1